ประชุมวิชาการ เรื่องการนอนกรน โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

การประชุมวิชาการ การนอนกรนและโรคภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับ (Snoring and Obstructive Sleep Apnea) วันที่ 28 กค. 59 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพุธ ฐานิโย โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา จ.นครราชสีมา

porn Porn