งานประชุมวิชาการ เรื่องการนอนกรน โรงพยาบาลสกลนคร

การประชุมวิชาการ การตรวจสุขภาพการนอนหลับให้ผู้ป่วยนอนกรนและผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจระหว่างนอนหลับ
โดย ผศ.นพ.ทายาท ดีสุดจิต ซึ่งจัดที่โรงพยาบาลสกลนคร ร่วมกับ บริษัท อลิซ สลีพแคร์ จำกัด ณ.ห้องประชุมภูพานหลวง
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

porn Porn