เปิด SLEEP LAB ร่วมกับ โรงพยาบาลเทพรัตน์ จังหวัดนครราชสีมา

เปิดแล้ว SLEEP LAB ศูนย์ตรวจและวินิจฉัย รักษาอาการนอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ โรงพยาบาลเทพรัตน์ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมให้บริการตรวจสอบสุขภาพการนอน ตรวจสอบปัญหาการนอนกรน ตรวจสอบปัญหาการนอนหลับไม่สนิท การหยุดหายใจขณะนอนหลับ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่างๆมากมายเช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจขาดเลือด ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการค่อนข้างรุนแรง บุคคลทั่วไปที่มีอาการดังกล่าวนี้ สามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลเทพรัตน์ นครราชสีมา เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลโรคการนอนหลับ (นอนกรน) อย่างทั่วถึง สิทธิต่างๆ ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลมีดังนี้
- ข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคลเกี่ยวข้อง ที่มีสิทธิ เช่น บิดา มารดา คู่สมรส (บุตร-ธิดา ที่อายุไม่เกิน 20 ปี) สามารถใช้สิทธิเบิกค่าตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ (Sleep Test) ได้ตามสิทธิ์ 7,000 บาท ทุก 6 เดือน, สามารถเบิกค่าเครื่องรักษา (CPAP) ได้ตามสิทธิ์ 20,000 บาท ทุก 5 ปี, สามารถเบิกค่า หน้ากากชนิดครอบจมูกหรือปากที่่ใช้กับเครื่อง CPAP ได้ 4,000 บาท ปีละ 1 ครั้ง/ชุด
- ผู้ที่มีบัตรประกันสังคม จะมีค่าให้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ (Sleep Test) เพื่อรักษาเป็นจำนวนเงิน 2,100 บาท
- ผู้ที่มีบัตรทอง จะมีค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ (Sleep Test) เพื่อรักษาเป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท
สอบถามรายละเอียดการตรวจ และการเข้าใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลได้ที่ โรงพยาบาลเทพรัตน์ จังหวัดนครราชสีมา โทร.093-3265613, (044)305277 และ (044)395000 ต่อ 2110

สาเหตุของการนอนกรน

เพศชาย ประมาณร้อยละ 85 เป็นเพศชาย
อายุที่มากขึ้น เนื้อเยื่อต่างๆ จะขาดความตึงตัว
ความอ้วน พบว่าประมาณ 2 ใน 3 ของผู้ป่วย
แน่นจมูก จมูกเป็นต้นทางของทางเดินหายใจ
การสูบบุหรี่ ทำให้ประสิทธิภาพของระบบทางเดินหายใจแย่ลง...                Read More +
porn Porn