เปิด SLEEP LAB ร่วมกับ โรงพยาบาลแพทย์มัตสุบายาชิ จังหวัดชัยภูมิ

เปิดแล้ว SLEEP LAB - Roumpat Hospital Mutsubayashi Chaiyaphum, Click video for more information ศูนย์ตรวจและวินิจฉัยรักษา อาการนอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ โรงพยาบาลรวมแพทย์มัตสุบายาชิ ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมให้บริการตรวจสอบสุขภาพการนอน ตรวจสอบปัญหาการนอนกรน ตรวจสอบปัญหาการนอนหลับไม่สนิท การหยุดหายใจขณะนอนหลับ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ มากมาย เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจขาดเลือด ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการค่อนข้างรุนแรง
- บุคคลทั่วไปที่มีอาการดังกล่าวนี้ สามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลรวมแพทย์มัตสุบายาชิ ชัยภูมิ
สอบถามรายละเอียดการให้บริการ การรักษาได้ที่ โรงพยาบาลรวมแพทย์มัตสุบายาชิ ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โทร.044-813222 Fax. 044-813223

สาเหตุของการนอนกรน

เพศชาย ประมาณร้อยละ 85 เป็นเพศชาย
อายุที่มากขึ้น เนื้อเยื่อต่างๆ จะขาดความตึงตัว
ความอ้วน พบว่าประมาณ 2 ใน 3 ของผู้ป่วย
แน่นจมูก จมูกเป็นต้นทางของทางเดินหายใจ
การสูบบุหรี่ ทำให้ประสิทธิภาพของระบบทางเดินหายใจแย่ลง...                Read More +
porn Porn