ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมด้านสุขภาพร่วมกับโรงพยาบาล

 ประชุมวิชาการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา   ประชุมวิชาการกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ..   ประชุมวิชาการห้องประชุมการท่องเที่ยวและกีฬา
   
ประชุมวิชาการ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสุรนารี.
  ประชุมวิชาการ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า...   งานวิชาการ สถานีตํารวจภูธรปราสาท จ.สุรินทร์.
   
ประชุมวิชาการ โรงพยาบาลสกลนคร...

สาเหตุของการนอนกรน

เพศชาย ประมาณร้อยละ 85 เป็นเพศชาย
อายุที่มากขึ้น เนื้อเยื่อต่างๆ จะขาดความตึงตัว
ความอ้วน พบว่าประมาณ 2 ใน 3 ของผู้ป่วย
แน่นจมูก จมูกเป็นต้นทางของทางเดินหายใจ
การสูบบุหรี่ ทำให้ประสิทธิภาพของระบบทางเดินหายใจแย่ลง...                Read More +
porn Porn