เปิด SLEEP LAB ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เปิดแล้ว SLEEP LAB ศูนย์ตรวจและวินิจฉัยรักษาอาการนอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี พร้อมให้บริการตรวจสอบสุขภาพการนอน ตรวจสอบปัญหาการนอนกรน ตรวจสอบปัญหาการนอนหลับไม่สนิท การหยุดหายใจขณะนอนหลับ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ มากมาย เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดในสมองโรคหัวใจขาดเลือดซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการค่อนข้างรุนแรง
- บุคคลทั่วไปที่มีอาการดังกล่าวนี้ สามารถเข้ารับบริการรักษาได้ที่โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
สอบถามรายละเอียดการให้บริการ การรักษาได้ที่ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โทร.042-342-777 ต่อ 27524

porn Porn