เปิด SLEEP LAB ร่วมกับ โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม

เปิดแล้ว SLEEP LAB ศูนย์ตรวจและวินิจฉัย รักษาอาการนอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม พร้อมให้บริการตรวจสอบสุขภาพการนอน ตรวจสอบปัญหาการนอนกรน ตรวจสอบปัญหาการนอนหลับไม่สนิท การหยุดหายใจขณะนอนหลับ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่างๆมากมายเช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจขาดเลือด ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการค่อนข้างรุนแรง สำหรับข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคลเกี่ยวข้องที่มีสิทธิ เช่น บิดา มารดา คู่สมรส (บุตร-ธิดา ที่อายุไม่เกิน 20 ปี) สามารถใช้สิทธิได้ดังนี้
- สามารถเบิกค่าตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ (Sleep Test) ได้ตามสิทธิ (7,000 บาท) ทุกๆ 6 เดือน
- สามารถเบิกค่าเครื่องรักษา (CPAP) ได้ตามสิทธิ์ (20,000 บาท) ทุก 5 ปี
- สามารถเบิกค่าหน้ากากชนิดครอบจมูกหรือปากที่่ใช้กับเครื่อง CPAP ได้ (4,000 บาท) ปีละ 1 ครั้ง/ชุด
สอบถามรายละเอียดการใช้สิทธิเบิกจ่ายได้ที่ โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม โทร.081-7999867, 083-2842162

สาเหตุของการนอนกรน

เพศชาย ประมาณร้อยละ 85 เป็นเพศชาย
อายุที่มากขึ้น เนื้อเยื่อต่างๆ จะขาดความตึงตัว
ความอ้วน พบว่าประมาณ 2 ใน 3 ของผู้ป่วย
แน่นจมูก จมูกเป็นต้นทางของทางเดินหายใจ
การสูบบุหรี่ ทำให้ประสิทธิภาพของระบบทางเดินหายใจแย่ลง...                Read More +
porn Porn