ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ Sleep Test

การ Training และติดตั้งอุปกรณ์ Sleep test ของผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าประจำศูนย์ตรวจเพื่อตรวจสุขภาพการนอนหลับวิเคราะห์หาสาเหตุ ของปัญหาการนอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ เตรียมความพร้อมสำหรับบริการการตรวจสอบภาพการนอนหลับแก่ผู้ป่วย อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือแพทย์และ Software คุณภาพสูง มาตรฐานจากต่างประเทศ

porn Porn