เปิด SLEEP LAB ร่วมกับ โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เปิดแล้ว SLEEP LAB-ศูนย์ตรวจและวินิจฉัยรักษาอาการนอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมให้บริการตรวจสอบสุขภาพการนอน ตรวจสอบปัญหาการนอนกรน ตรวจสอบปัญหาการนอนหลับไม่สนิท การหยุดหายใจขณะนอนหลับ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ มากมาย เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดในสมองโรคหัวใจขาดเลือดซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตในกลุ่มผู้ป่วย ที่มีอาการค่อนข้างรุนแรง
- บุคคลทั่วไปที่มีอาการดังกล่าวนี้ สามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สอบถามรายละเอียดการให้บริการ การรักษาได้ที่ โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-614-100 Fax. 044-614-110

porn Porn