เปิด SLEEP LAB ร่วมกับ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เปิดแล้ว SLEEP LAB-ศูนย์ตรวจและวินิจฉัยรักษาอาการนอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พร้อมให้บริการตรวจสอบสุขภาพการนอน ตรวจสอบปัญหาการนอนกรน ตรวจสอบปัญหาการนอนหลับไม่สนิท การหยุดหายใจขณะนอนหลับ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ มากมาย เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดในสมองโรคหัวใจขาดเลือดซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตในกลุ่มผู้ป่วย ที่มีอาการค่อนข้างรุนแรง
- บุคคลทั่วไปที่มีอาการดังกล่าวนี้ สามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สอบถามรายละเอียดการให้บริการ การรักษาได้ที่ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.042-245-555, 093-134-1610

porn Porn