- บริการอะไหล่และอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน เช่น ฟิลเตอร์ ท่ออากาศ หน้ากากที่ใช้กับเครื่อง CPAP
- ตรวจเช็ค บำรุงรักษาเครื่อง CPAP พร้อมอุปกรณ์ทุกรุ่นทุกแบรนด์
- บริการทำความสะอาด อบโอโซน ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และขจัดกลิ่นเครื่อง CPAP และอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
- บริการโหลดผลข้อมูลใน SD CARD ของเครื่อง CPAP เพื่อดูผลจากการใช้งานของเครื่อง
- ตรวจเช็คเพื่อปรับค่ามาตรฐาน แรงดันอากาศของเครื่อง CPAP (Calibrate)

Read moreImage 1 Image 1 Image 1 Image 1
Image 1 Image 1 Image 1 Image 1
Image 1 Image 1 Image 1 Image 1
Image 1 Image 1


 เนื่องจากการทำความสะอาดเครื่อง
 CPAP ภายนอกอย่างเดียวนั้นอาจ
 ไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องทำการ
 อบโอโซนฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่น...
#


 บริการอะไหล่และอุปกรณ์ประกอบ
 การใช้งานเครื่อง CPAP ที่บริษัท
 จำหน่ายเช่น หน้ากาก ท่ออากาศ
 และบริการโหลดข้อมูล SD CARD.
#


 CPAP Hosting Life อุปกรณ์ขายึด
 สายท่ออากาศสำหรับเครื่อง CPAP
 สามารถใช้กับเครื่อง CPAP ได้
 ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ...
#


 ใช้กรองฝุ่นละอองจากอากาศก่อน
 เข้าสู่ตัวเครื่องเพื่อสุขอนามัยใน
 การงานเครื่อง CPAP แผ่นกรองฝุ่น
 สามารถถอดมาทำความสะอาดได้
#


 ใช้กรองฝุ่นละอองจากอากาศก่อน
 เข้าสู่ตัวเครื่องเพื่อสุขอนามัยใน
 การงานเครื่อง CPAP แผ่นกรองฝุ่น
 สามารถถอดมาทำความสะอาดได้


 ใช้กรองฝุ่นละอองจากอากาศก่อน
 เข้าสู่ตัวเครื่องเพื่อสุขอนามัยใน
 การงานเครื่อง CPAP แผ่นกรองฝุ่น
 สามารถถอดมาทำความสะอาดได้


 ใช้กรองฝุ่นละอองจากอากาศก่อน
 เข้าสู่ตัวเครื่องเพื่อสุขอนามัยใน
 การงานเครื่อง CPAP แผ่นกรองฝุ่น
 สามารถถอดมาทำความสะอาดได้


 ใช้กรองฝุ่นละอองจากอากาศก่อน
 เข้าสู่ตัวเครื่องเพื่อสุขอนามัยใน
 การงานเครื่อง CPAP แผ่นกรองฝุ่น
 สามารถถอดมาทำความสะอาดได้


 ใช้กรองฝุ่นละอองจากอากาศก่อน
 เข้าสู่ตัวเครื่องเพื่อสุขอนามัยใน
 การงานเครื่อง CPAP แผ่นกรองฝุ่น
 สามารถถอดมาทำความสะอาดได้


 ใช้กรองฝุ่นละอองจากอากาศก่อน
 เข้าสู่ตัวเครื่องเพื่อสุขอนามัยใน
 การงานเครื่อง CPAP แผ่นกรองฝุ่น
 สามารถถอดมาทำความสะอาดได้


 BMC CPAP NM1 Mask Clip Mini
 Connect To Mask And Headgear
 ใช้ต่อระหว่างหน้ากาก CPAP และ
 สายรัดหน้ากาก CPAP...


 BMC CPAP Blower สำหรับ BMC
 CPAP RESmart GII...
#
#


 BMC GII CPAP PCBA+Display
 สำหรับ BMC RESmart GII ...


 BMC GII CPAP Display สำหรับ
 BMC RESmart GII...


 BMC CPAP SpO2 Kit เครื่องวัด
 ออกซิเจนปลายนิ้ว...


 ซิลิโคนครอบจมูกหน้ากาก BMC
 รุ่น N2 Nasal Mask...


 CPAP Air Tube ท่ออากาศยาว
  6 ฟุตมีความยืดหยุ่นทนทานใช้
 สำหรับต่อระหว่างเครื่อง CPAP
 และหน้ากาก สามารถใช้กับเครื่อง
 CPAP และหน้ากากได้ทุกยี่ห้อ...


 สายรัดคาง Chin Strap แก้อาการ
 นอนกรน ใช้รัดคางเพื่อประคอง
 กล้ามเนื้อโคนลิ้นไมให้ปิดหลอดลม
 ขณะนอนหลับ และจัดตำแหน่ง
 ขากรรไกรให้เหมาะสม...


 Headgear สายรัดหน้ากาก CPAP
 (ไม่รวมหน้ากาก) ทำจากวัสดุชั้นดี
 มีความนุ่ม ยืดหยุ่น ทนทานสูง
 สามารถใช้ร่วมกับหน้ากาก CPAP
 ได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ...


 ซิลิโคนครอบจมูกหน้ากาก BMC
 รุ่น N4 Nasal Mask...
#
#
#


 ซิลิโคนครอบจมูกหน้ากาก Philips
 รุ่น EasyLife Nasal Mask...
#


 ซิลิโคนครอบจมูกหน้ากาก
 Weinmann รุ่น Joyce One
 Nasal Mask...


 Forehead Cushion Joyce One
 Mask...
#


 สายรัดหัว Philips Respironics
 Premium Headgear...
#


 สายอะแดปเตอร์ชาร์จไฟ สำหรับ
 BMC CPAP Adapter AC For
 BMC GII CPAP...
#


 BMC GII Water Chambers...
#
#
#


 ใช้กรองฝุ่นละอองจากอากาศก่อน
 เข้าสู่ตัวเครื่องเพื่อสุขอนามัยใน
 การงานเครื่อง CPAP แผ่นกรองฝุ่น
 สามารถถอดมาทำความสะอาดได้


 ใช้กรองฝุ่นละอองจากอากาศก่อน
 เข้าสู่ตัวเครื่องเพื่อสุขอนามัยใน
 การงานเครื่อง CPAP แผ่นกรองฝุ่น
 สามารถถอดมาทำความสะอาดได้

 DeVilbiss DV64 Blue CPAP Tube
 ท่ออากาศเครื่อง CPAP DeVilbiss
 DV64 Blue...
#
#
#
#


 Climateline Heated tube for S9
 Escape ท่ออากาศเครื่อง CPAP
 ResMed S9 Escape ...
#


 ResMed AirMini HumidX...
#
#
#


 ResMed AirMini HumidX Plus...
#
#
#


 ใช้กรองฝุ่นละอองจากอากาศก่อน
 เข้าสู่ตัวเครื่องเพื่อสุขอนามัยใน
 การงานเครื่อง CPAP แผ่นกรองฝุ่น
 สามารถถอดมาทำความสะอาดได้


 ท่ออากาศยาว CPAP (ใส) มีความ
 ยืดหยุ่นทนทานใช้สำหรับต่อเครื่อง
 CPAP และหน้ากาก สามารถใช้กับ
 CPAP และหน้ากากได้ทุกยี่ห้อ...


 สายรัดหน้ากาก CPAP (B) ไม่รวม
 หน้ากาก ทำจากวัสดุชั้นดี มีความ
 นุ่มยืดหยุ่น ทนทานสูง ใช้ร่วมกับ
 หน้ากาก CPAP ได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ